اجرای دوره آموزشی ویژه کتابداران کانونهای مساجد شهرستان میامی

چاپ

به گزارش میامی نیوز به نقل ازروابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی روز گذشته سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان میامی درخصوص تعاملات فرهنگی وهنری حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی گفتگو کردند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی گفت: حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی اهداف مشترک بسیاری دارند که از مهم ترین آن ها می توان به تقویت بنیان فرهنگی جامعه از جمله ترویج کتاب وکتاب خوانی اشاره کرد.

رضامهدیان تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی وهنری باید متناسب با نیاز جامعه باشند و نیاز جامعه امروز فرهنگ سازی در راستای بالا بردن علم و آگاهی مردم به وسیله کتاب است.

وی  به اهمیت کانون های فرهنگی و هنری درمناطق روستایی اشاره کرده و افزود: در خصوص ترویج فرهنگ مطالعه کتاب  وکتابخوانی در مناطق مختلف روستایی، می توان از ظرفیت کانون های فرهنگی وهنری مساجد شهرستان بهره مند شد.

مهدیان درادامه به موضوع بالا بردن سطح آموزش مدیران،کتابداران واعضاء کانونهای فرهنگی وهنری تاکیدکرده و گفت:آموزش کتابداری به کتابداران کانون های فرهنگی وهنری مساجد سطح شهرستان را در دستور کار خود قرار داده ایم.

در ادامه این نشست،رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان میامی گفت: کتاب یکی از بهترین ابزارهای افزایش سطح اطلاعات مردم در بهبود زندگی فردی و اجتماعی است.

کمال ترابیان بیان کرد: در برخی از روستاهای با جمعیت متمرکز کتابخانه ایجاد و تجهیز شده است و استقرار کتابخانه در سایر روستا ها نیزدر دستور کار این اداره می باشد.

وی ضمن استقبال از طرح آموزش کتابداران کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان گفت:اداره کتابخانه های عمومی شهرستان میامی در این خصوص همکاری لازم را خواهد داشت.