تشریح برنامه تابستانی اوغات فراغت پایگاه های بسیج ناحیه میامی

چاپ

میامی نیوز_دبیرطرح جوانه های صالحین ،از اجرای طرح اوقات فراغت با عنوان طرح جوانه های صالحین درمیامی خبرداد.

به گزارش میامی نیوز،اباذرمحمدی، با بیان اینکه این طرح در بازده زمانی تابستان ودرجهت پرکردن اوقات فراغت درسطح ۱۷پایگاه بسیج شهرستان میامی برگزارخواهدشد،نسبت به تبیین جامعه هدف این طرح ومنظورهای این طرح ونوع کلاسها تاکیدکردند.

محمدی گفت: جامعه هدف این طرح را،کودکان،نوجوانان و جوانان حوزه استحفاظی هرپایگاه معرفی خواهند کرد.

دبیرطرح جوانه های صالحین گفت:ایجادشور ونشاط درپایگاه های بسیج ،رشد همه جانبه بسیجیان،جذب وکادرسازی،وتامین اوقات فراغت بسیجیان را به عنوان مهمترین اهداف ومنظورهای این طرح برشمرد.

وی در ادامه بیان کرد:دراین طرح ،برگزاری کلاسهای کلاسهای قرآنی :روخوانی وتجوید ومفاهیم وحفظ موضوعی قرآن ونهج البلاغه-معارف اسلامی خلاق واحکام وامربمعروف-مهارت های فنی وحرفه ای با محوریت اقتصادمقاومتی در دستورکاربرنامه های تابستانی پایگاه های بسیج قرار خواهد گرفت.

دبیرطرح جوانه های صالحین شهرستان میامی گفت: اجرای فرهنگی و هنری وداستان نویسی وسرود،-آشنایی بافضای مجازی ،سوادرسانه ای و جنگ نرم،ورزشی-برنامه های علمی ،کتابخوانی،تبیین اندیشه های امام ورهبری با محوریت خرید کالاهای ایرانی ومحورهای گوناگون فرهنگی و سیاسینیز دردستور کار این طرح خواهد بود.

محمدی درپایان اشاره کرد: درجلسه ستادی این برنامه که درناحیه برگزار شد برکیفیت بخشیدن برنامه ها و ایجاد هم افزایی نهادها وسازمان های مرتیط ،جهت بهتر برگزاری این طرح تاکید شده است.