قطع درخت به بهانه…/عکس

چاپ

میامی نیوز_به بهانه خشک بودن شاخه های درخت درروستای ارمیان،به عمر درخت تنومند این روستا پایان داده شد.

به گزارش میامی نیوز،هر ساله هنگام روز درختکاری و هفته منابع طبیعی که می شود آن‌قدر درباره عوارض نابودی محیط زیست و قطع درختان صحبت می شود که احتمالا هر حرفی، در حکم تکرار مکررات و خسته‌کننده خواهد بود.

درختی کهن کنار بنایی معنوی ، چناری با شکوه ، نزدیک به دوقرن زندگی بخشید به مردمان سرزمینش ، سبزی و خرمی اش هر روز چشم رهگذران را نوازش می داد و خنکای سایه اش بر جان و دل اهل آبادی می نشست. تنومند، سربلند و سرافراز آنچنان که از بالا اهل آبادی را هر روز به تماشا می نشست. اما در این سال ها گویی سنگینی اش را خواست با دیوار قسمت کند و دیوار مسجد شد تکیه گاهش .
با وجود جرم بودن قطع درختان هر روز خبر از قطع درختی به گوش می رسد این بار چناری کهن در روستای ارمیان از توابع شهرستان میامی قطع شد!!! به چه دلیل؟؟؟ شنیده شده که دیوار مسجد در حال تخریب بود بخاطر وجود این درخت !!!!
آیا واقعا راهکاری دیگر برای حل مشکل وجود نداشت؟؟ که هم این درخت قدیمی و تنومند که جزء منابع زیستی مهم روستا به شمار می آمد حفظ می شدو هم به بنا آسیب نمی رسید؟؟؟
امید است که مسئولان مربوطه پیگیری نمایند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند
کاغذ زیر دستم در خود پیچید
و بی صدا فریاد زد
زنده باد درخت !

ماده ۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزرات کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است

ماده ۹- هرکس عمداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون رافراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر کرده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای ‌سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

چنارهای روستای ارمیان میامی،از گذشته زبانزد عام وخاص بوده است.

این گزارش بنا بردرخواست اهالی روستای ارمیان شهرستان میامی تهیه شده است.