هدف ما در حوزه بهداشت ودرمان ارتقای کیفی خدمات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به توسعه فیزیکی و تکمیل واحدهای بهداشتی درمانی طبق طرح گسترش و اجرای پروژهای متعدد در شهرستان های شاهرود و میامی گفت: یکی ازاولویت های ما تکمیل و بهره برداری از پروژه بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود و شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان میامی می باشد .

دکتر چمن در ادامه افزود: سرانه واحدهای بهداشتی ، درمانی در این دانشگاه بالاتر از متوسط کشور است بهمین دلیل توسعه و ارتقای کیفی خدمات در حوزه بهداشت ودرمان مورد انتظار و از اهداف اصلی ما می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به رسالت دانشگاه براساس تکلیف هیات امنا جهت حرکت به سمت بین المللی شدن افزود: با وجود توفیقات چشمگیر درحوزه های آموزش و پژوهش نیازمند توسعه کمی و کیفی در این بخش ها می باشیم .