پیشرفت جامعه در گرو توجه به آموزش و پرورش است

چاپ

به گزارش خبرنگار میامی نیوز،سید حسین حسینی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان گفت: آموزش وپرورش جایگاه رفیع و قدرتمندی در کشور دارد.

وی جایگاه آموزش و پرورش را در کشور با اهمیت دانست و افزود: آموزش و پرورش زیرساخت توسعه پایدار و همه جانبه کشور است و برای دست یابی به توسعه پایدار باید به آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی دغدغه نمایندگان مجلس با معلمان را مشترک دانست و تصریح کرد: تمام نمایندگان مجلس به آموزش و پرورش و معلمان عنایت ویژه ای دارند.

حسینی تصریح کرد: ارتباط مدیران آموزش وپرورش با نمایندگان مجلس باید هدف دار ،عمقی ومحتوایی باشد.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس نسبت به مسائل فرهنگی دغدغه دارند و آموزش وپرورش در نگاه آنها به عنوان یک دستگاه بزرگ فرهنگی در اولویت قراردارد.