چهره منتخبان شورای شهر میامی مشخص شد

چاپ

به گزارش میامی نیوز،با اتمام شمارش آراء در حوزه انتخابیه شهر میامی، چهره نفرات اصلی شورای شهر مشخص شد که مریم حدیدی با ۱۳۲۴ رای،

سید رضا موسوی با ۹۹۹رای

سید حسن موسوی با ۹۳۰رای

قاسم قادری با۹۱۳رای

و عباسعلی اصغری با۹۰۸رایی به عنوان نفرات اصلی معرفی شدند.

هم چنین آرا دیگرنامزدهای انتخاباتی به شرح زیر می باشد:

عباس نوروزی ۵۹۷

علی ایمانی ۵۸۳
احمد انوری ۴۵۷
محمدرضا بارانی۴۵۳

محمد علی آهنگران۴۴۷
مهدی حسینی۴۰۶

مرتضی بارانی  ۳۸۱

مهدی حیدری ۲۹۸

مهدی امینی ۲۰۹

آرش انوری  ۱۴۵
حسن انوری ۱۰۲

امیر میرابی ۱۳

طالع زاری ۵

دو نفر از این تعداد در شورای گذشته نیز حضور داشتند.

مشارکت مردم میامی بنا به آمارهای غیر رسمی بیش از ۷۵ درصد بوده است.

میامی شرقی ترین شهرستان استان سمنان با جمعیت ۴۰ هزار نفر است که تنها هشت هزار نفر از این میزان در شهر میامی و مابقی در روستاها زندگی می کنند.