پنجشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۷
»   اجتماعی, اخبار, اقتصاد, يادداشت  »   یادداشت/ری آباد نیازمند نگاه نو به مسکن روستایی
255 بازدید
۲۹ آبان ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۰۰

یادداشت/ری آباد نیازمند نگاه نو به مسکن روستایی

به گزارش میامی نیوز ،درصد بالایی از ساختمان های روستای ری آباد میامی جزء بافت فرسوده است و این مسکن های روستایی نیازمند نگاه نو مسئولان استان و شهرستان است.

باتوجه به اینکه مدیرکل محترم بنیادمسکن استان سمنان اذعان دارد تامین اعتبارات بهسازی روستاها دراولویت اعتبارات ملی بنیادمسکن است سهم روستای ری آباد میامی در جذب این اعتبارات چقدراست؟

چراتاکنون بیش از۸۰درصد ساختمانهای مسکونی این روستا بهسازی نشده است؟

نگاه توسعه ای روستای ری آباد به کجا انجامیده است؟آیا پیگیری گسترش طرح هادی این روستا ازمنابع طبیعی برای اراضی پیرامون روستای ری آباد میامی انجام شده است؟دراین خصوص مسئله تملک وشرایط کلیه اراضی پیرامون این روستا به کجاانجامید؟

تکلیف مالکینی که سالهاست مالک زمینها باکاربری زراعی وباغی هستند ومنتظر تصویب گسترش طرح هادی هستند تا حداقل ترین مسکن رابرای خودوفرزندانشان بسازندچیست؟

خواهشمنداست باتوجه بااینکه وظیفه بنیادمسکن تملیک است معیارهای تقسیم اراضی مذکور راتعیین واطلاع رسانی نمایید.

درپایان بایدخاطرنشان کرد زحمات بنیادمسکن در طول بیش ازسه دهه فعالیت قابل ستایش است اما به جهت اینکه روستای ری آباد باسابقه دیرینه خود ودارابودن بافتهای فرسوده وقدیمی باعث نگرانیهایی شده است و درحوادث غیرمترقبه نظیر زلزله و…..پناهگاه مناسبی برای مردم نیست وخطرات جدی درپی خواهدداشت.

لذا شایسته است باعنایت به اینکه ترغیب ساخت وساز وبهسازی مسکن روستایی باشیوه های مختلف می تواند ضمن کاهش خطرات جانی ومالی باعث برقراری امنیت روانی خانواده ها ،توسعه پایدار جوامع روستایی به همراه مکمل برخورداری اززیرساختهای مناسب نظیر راه ،برق،گاز وآب شرب مناسب است.
امیداست باهمت بنیادمسکن وسایرمسئولان روستای ری آباد میامی  از اعتبارات ساخت وبهسازی مسکن برخوردارشود وعلاج واقعه قبل ازوقوع کرد.

منبع:کانال خبری ری آباد ما

خبربعدی میامی نیوز اجتماعی  , اخبار  , اقتصاد  , يادداشت

به گزارش میامی نیوز،به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی ، امیرحسام رحیمی گفت : این برنامه با هدف ارتقای سطح فیلم سازی در شهرستان برگزار شد که برای اولین بار درسطح شهرستان میامی برگزار می...

مطالب مرتبط