خبرنگاران میامی نیوز

صاحب امتیاز ومدیر مسئول:رضا مهدیان

سردبیر:محمدآقایی

دبیراجتماعی:ایمان  نوری

دبیر سیاسی:سعید منصوری

دبیر فرهنگی:علی مهدیان

عکس:مجید مقدسی

بانوان:نرجس نوروزی

مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید